Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน รวม 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. accurate
  ความหมายคล้ายกันกับ right
 2. amazing
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 3. angry
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 4. big
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 5. career
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 6. discover
  ความหมายคล้ายกันกับ find
 7. earlier than
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 8. eat
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 9. fantastic
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 10. food
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 11. go
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 12. happy
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 13. hard
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 14. have fun
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 15. ill
  ความหมายคล้ายกันกับ ill
 16. keep trying
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 17. kind
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 18. loads of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 19. nice
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 20. not in use
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 21. not taken
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 22. prior to
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 23. sad
  ความหมายคล้ายกันกับ glum
 24. small
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 25. start
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 26. story
  ความหมายคล้ายกันกับ story
 27. tall
  ความหมายคล้ายกันกับ high
 28. tryout
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 29. very soon
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 30. work
  ความหมายคล้ายกันกับ job

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 30 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่