Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน รวม 200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. a lot of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 2. able
  ความหมายคล้ายกันกับ able
 3. accurate
  ความหมายคล้ายกันกับ right
 4. acquire
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 5. activate
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 6. adjust
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 7. ahead of
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 8. aim
  ความหมายคล้ายกันกับ aim
 9. amazing
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 10. amend
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 11. angry
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 12. annoy
  ความหมายคล้ายกันกับ bother
 13. annoyed
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 14. answer
  ความหมายคล้ายกันกับ answer
 15. appear
  ความหมายคล้ายกันกับ arrive
 16. appearance
  ความหมายคล้ายกันกับ form
 17. arrive
  ความหมายคล้ายกันกับ arrive
 18. assign
  ความหมายคล้ายกันกับ give
 19. assist
  ความหมายคล้ายกันกับ help
 20. attack
  ความหมายคล้ายกันกับ raid
 21. attempt
  ความหมายคล้ายกันกับ effort
 22. awe-inspiring
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 23. be in motion
  ความหมายคล้ายกันกับ move
 24. be keen on
  ความหมายคล้ายกันกับ like
 25. bear
  ความหมายคล้ายกันกับ bear
 26. before
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 27. begin
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 28. beginner
  ความหมายคล้ายกันกับ novice
 29. behind
  ความหมายคล้ายกันกับ after
 30. believe
  ความหมายคล้ายกันกับ think
 31. big
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 32. birth
  ความหมายคล้ายกันกับ birth
 33. blissful
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 34. blooper
  ความหมายคล้ายกันกับ mistake
 35. brave
  ความหมายคล้ายกันกับ brave
 36. build
  ความหมายคล้ายกันกับ make
 37. busy
  ความหมายคล้ายกันกับ busy
 38. calm
  ความหมายคล้ายกันกับ calm
 39. career
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 40. change
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 41. city
  ความหมายคล้ายกันกับ city
 42. consume
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 43. continue
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 44. correct
  ความหมายคล้ายกันกับ revise
 45. country
  ความหมายคล้ายกันกับ country
 46. create
  ความหมายคล้ายกันกับ make
 47. cuisine
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 48. demanding
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 49. depart
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 50. design
  ความหมายคล้ายกันกับ idea
 51. develop
  ความหมายคล้ายกันกับ grow
 52. different
  ความหมายคล้ายกันกับ different
 53. difficult
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 54. disappear
  ความหมายคล้ายกันกับ leave
 55. discover
  ความหมายคล้ายกันกับ find
 56. display
  ความหมายคล้ายกันกับ show
 57. donation
  ความหมายคล้ายกันกับ gift
 58. earlier than
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 59. eat
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 60. effort
  ความหมายคล้ายกันกับ effort
 61. embrace
  ความหมายคล้ายกันกับ hold
 62. employment
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 63. end
  ความหมายคล้ายกันกับ end
 64. endeavor
  ความหมายคล้ายกันกับ effort
 65. endure
  ความหมายคล้ายกันกับ bear
 66. energy
  ความหมายคล้ายกันกับ energy
 67. enjoy
  ความหมายคล้ายกันกับ like
 68. enormous
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 69. error
  ความหมายคล้ายกันกับ error
 70. excellent
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 71. excuse
  ความหมายคล้ายกันกับ pardon
 72. fantastic
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 73. fat
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 74. fault
  ความหมายคล้ายกันกับ defect
 75. finish
  ความหมายคล้ายกันกับ end
 76. fix
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 77. food
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 78. fresh
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 79. gather
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 80. get
  ความหมายคล้ายกันกับ fetch
 81. gift
  ความหมายคล้ายกันกับ gift
 82. give
  ความหมายคล้ายกันกับ give
 83. go
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 84. goal
  ความหมายคล้ายกันกับ aim
 85. grand
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 86. grasp
  ความหมายคล้ายกันกับ hold
 87. great
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 88. happy
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 89. hard
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 90. have
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 91. have fun
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 92. help
  ความหมายคล้ายกันกับ help
 93. hold
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 94. honest
  ความหมายคล้ายกันกับ honest
 95. huge
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 96. hustle
  ความหมายคล้ายกันกับ hurry
 97. idea
  ความหมายคล้ายกันกับ idea
 98. ill
  ความหมายคล้ายกันกับ ill
 99. immense
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 100. in close proximity -in the neighborhood
  ความหมายคล้ายกันกับ near
 101. in front of
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 102. independence
  ความหมายคล้ายกันกับ freedom
 103. infinite
  ความหมายคล้ายกันกับ vast
 104. ingredient
  ความหมายคล้ายกันกับ part
 105. inhabitants
  ความหมายคล้ายกันกับ people
 106. initiative
  ความหมายคล้ายกันกับ idea
 107. innovative
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 108. job
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 109. just
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 110. keep at it
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 111. keep trying
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 112. kind
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 113. last
  ความหมายคล้ายกันกับ last
 114. learn
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 115. leave
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 116. little
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 117. live longer than
  ความหมายคล้ายกันกับ outlive
 118. loads of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 119. look
  ความหมายคล้ายกันกับ look
 120. look like
  ความหมายคล้ายกันกับ seem
 121. love
  ความหมายคล้ายกันกับ like
 122. mad
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 123. make
  ความหมายคล้ายกันกับ make
 124. market
  ความหมายคล้ายกันกับ sell
 125. mistake
  ความหมายคล้ายกันกับ error
 126. moment
  ความหมายคล้ายกันกับ time
 127. move
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 128. nation
  ความหมายคล้ายกันกับ country
 129. new
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 130. next to
  ความหมายคล้ายกันกับ near
 131. nice
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 132. not getting any younger
  ความหมายคล้ายกันกับ old
 133. not in use
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 134. not taken
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 135. occupation
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 136. offer
  ความหมายคล้ายกันกับ give
 137. often
  ความหมายคล้ายกันกับ frequent
 138. old
  ความหมายคล้ายกันกับ old
 139. over and over again
  ความหมายคล้ายกันกับ often
 140. peaceful
  ความหมายคล้ายกันกับ calm
 141. people
  ความหมายคล้ายกันกับ people
 142. perfect
  ความหมายคล้ายกันกับ right
 143. piece of paper
  ความหมายคล้ายกันกับ page
 144. play
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 145. power
  ความหมายคล้ายกันกับ energy
 146. present
  ความหมายคล้ายกันกับ gift
 147. prior to
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 148. provide
  ความหมายคล้ายกันกับ give
 149. put back together
  ความหมายคล้ายกันกับ mend
 150. reach
  ความหมายคล้ายกันกับ achieve
 151. reduce
  ความหมายคล้ายกันกับ decrease
 152. relaxed
  ความหมายคล้ายกันกับ calm
 153. remark
  ความหมายคล้ายกันกับ say
 154. renovate
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 155. repair
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 156. sad
  ความหมายคล้ายกันกับ glum
 157. seize
  ความหมายคล้ายกันกับ hold
 158. serene
  ความหมายคล้ายกันกับ calm
 159. show
  ความหมายคล้ายกันกับ show
 160. sincere
  ความหมายคล้ายกันกับ honest
 161. single
  ความหมายคล้ายกันกับ one
 162. slim
  ความหมายคล้ายกันกับ thin
 163. small
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 164. sorry
  ความหมายคล้ายกันกับ sorry
 165. start
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 166. store
  ความหมายคล้ายกันกับ keep
 167. story
  ความหมายคล้ายกันกับ story
 168. strength
  ความหมายคล้ายกันกับ energy
 169. support
  ความหมายคล้ายกันกับ urge
 170. surprise
  ความหมายคล้ายกันกับ astonish
 171. take
  ความหมายคล้ายกันกับ take
 172. take place
  ความหมายคล้ายกันกับ occur
 173. tall
  ความหมายคล้ายกันกับ high
 174. test
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 175. thin
  ความหมายคล้ายกันกับ thin
 176. tiny
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 177. trade
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 178. transport
  ความหมายคล้ายกันกับ move
 179. travel
  ความหมายคล้ายกันกับ move
 180. try
  ความหมายคล้ายกันกับ effort
 181. tryout
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 182. type
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 183. ugly
  ความหมายคล้ายกันกับ ugly
 184. uncaring
  ความหมายคล้ายกันกับ mean
 185. underneath
  ความหมายคล้ายกันกับ below
 186. understand
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 187. undo
  ความหมายคล้ายกันกับ open
 188. unhappy
  ความหมายคล้ายกันกับ sorry
 189. very soon
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 190. walk
  ความหมายคล้ายกันกับ walk
 191. want
  ความหมายคล้ายกันกับ need
 192. weak
  ความหมายคล้ายกันกับ weak
 193. wild
  ความหมายคล้ายกันกับ reckless
 194. winner
  ความหมายคล้ายกันกับ victor
 195. wolf
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 196. wonderful
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 197. work
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 198. worth
  ความหมายคล้ายกันกับ value
 199. write
  ความหมายคล้ายกันกับ write
 200. yearn for
  ความหมายคล้ายกันกับ want

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่