ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Synonym หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าคำไวพจน์ นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่ง ๆ นั้นสามารถมีได้หลายความหมาย

รวมตัวอย่างของ Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. a lot of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า จำนวนมาก

 2. able

  ความหมายคล้ายกันกับ able

  แปลว่า สามารถ

 3. accurate

  ความหมายคล้ายกันกับ right

  แปลว่า ความถูกต้อง

 4. acquire

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ได้รับ

 5. activate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เปิดใช้งาน

 6. adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับ

 7. ahead of

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ไปข้างหน้าของ

 8. aim

  ความหมายคล้ายกันกับ aim

  แปลว่า จุดมุ่งหมาย

 9. amazing

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ตื่นตาตื่นใจ

 10. amend

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า แก้ไข

 11. angry

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า โกรธ

 12. annoy

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  แปลว่า รบกวน

 13. annoyed

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า รำคาญ

 14. answer

  ความหมายคล้ายกันกับ answer

  แปลว่า คำตอบ

 15. appear

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า ปรากฏ

 16. appearance

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ลักษณะที่ปรากฏ

 17. arrive

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า มาถึง

 18. assign

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า กำหนด

 19. assist

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า ให้ความช่วยเหลือ

 20. attack

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

 21. attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 22. awe-inspiring

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า แรงบันดาลใจ

 23. be in motion

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า สามารถในการเคลื่อนไหว

 24. be keen on

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า กระตือรือร้นในการ

 25. bear

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า หมี

 26. before

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 27. begin

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 28. beginner

  ความหมายคล้ายกันกับ novice

  แปลว่า เริ่มต้น

 29. behind

  ความหมายคล้ายกันกับ after

  แปลว่า เบื้องหลัง

 30. believe

  ความหมายคล้ายกันกับ think

  แปลว่า เชื่อว่า

 31. big

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ใหญ่

 32. birth

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เกิด

 33. blissful

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า ความสุข

 34. blooper

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ปล่อยไก่

 35. brave

  ความหมายคล้ายกันกับ brave

  แปลว่า กล้าหาญ

 36. bring together

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า นำมารวมกัน

 37. busy

  ความหมายคล้ายกันกับ busy

  แปลว่า ไม่ว่าง

 38. career

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 39. cease

  ความหมายคล้ายกันกับ stop

  แปลว่า หยุด

 40. change

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง

 41. city

  ความหมายคล้ายกันกับ city

  แปลว่า เมือง

 42. complete

  ความหมายคล้ายกันกับ achieve

  แปลว่า เสร็จสมบูรณ์

 43. consume

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 44. continue

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า ดำเนินการต่อไป

 45. correct

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ถูกต้อง

 46. country

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 47. create

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า สร้าง

 48. cuisine

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  แปลว่า อาหาร

 49. demanding

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ความต้องการ

 50. depart

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ออกเดินทาง

 51. design

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า การออกแบบ

 52. develop

  ความหมายคล้ายกันกับ grow

  แปลว่า พัฒนา

 53. different

  ความหมายคล้ายกันกับ different

  แปลว่า แตกต่างกัน

 54. difficult

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ยาก

 55. disappear

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หายไป

 56. discover

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นพบ

 57. display

  ความหมายคล้ายกันกับ show

  แปลว่า จอแสดงผล

 58. donation

  ความหมายคล้ายกันกับ gift

  แปลว่า บริจาค

 59. earlier than

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนหน้า

 60. eat

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 61. effort

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 62. embrace

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า อ้อมกอด

 63. employment

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การจ้างงาน

 64. endeavor

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 65. endure

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า อดทน

 66. energy

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า พลังงาน

 67. enjoy

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า เพลิดเพลินกับ

 68. enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า มหาศาล

 69. error

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

 70. excellent

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 71. excuse

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ข้อแก้ตัว

 72. fantastic

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 73. faraway

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ห่างไกล

 74. fat

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ไขมัน

 75. fault

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

 76. finish

  ความหมายคล้ายกันกับ end

  แปลว่า เสร็จสิ้น

 77. fix

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า การแก้ไข

 78. food

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  แปลว่า อาหาร

 79. force

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า บังคับให้

 80. forgive and forget

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ให้อภัย และลืม

 81. gather

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า รวบรวม

 82. get

  ความหมายคล้ายกันกับ fetch

  แปลว่า รับ

 83. gift

  ความหมายคล้ายกันกับ gift

  แปลว่า ของขวัญ

 84. give

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ให้

 85. go

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ไป

 86. goal

  ความหมายคล้ายกันกับ aim

  แปลว่า เป้าหมาย

 87. grand

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า แกรนด์

 88. grasp

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า มีความเข้าใจ

 89. great

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ดี

 90. happy

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า มีความสุข

 91. hard

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ยาก

 92. have

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

 93. have fun

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า ขอให้สนุก

 94. help

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า วิธีใช้

 95. hold

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า กดค้างไว้

 96. honest

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  แปลว่า ซื่อสัตย์

 97. huge

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ขนาดใหญ่

 98. hustle

  ความหมายคล้ายกันกับ hurry

  แปลว่า ความเร่งรีบ

 99. idea

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า ความคิด

 100. ill

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  แปลว่า ป่วย

 101. immense

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า อันยิ่งใหญ่

 102. in close proximity -in the neighborhood

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ใกล้-ใกล้

 103. in front of

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ด้านหน้า

 104. independence

  ความหมายคล้ายกันกับ freedom

  แปลว่า ความเป็นอิสระ

 105. inhabitants

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า ผู้อยู่อาศัย

 106. initiative

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า ความคิดริเริ่ม

 107. innovative

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า นวัตกรรม

 108. job

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า งาน

 109. just

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เพียง

 110. keep at it

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า ก็

 111. keep trying

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า พยายาม

 112. kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 113. last

  ความหมายคล้ายกันกับ last

  แปลว่า ครั้งสุดท้าย

 114. learn

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า เรียนรู้

 115. leave

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ปล่อยให้

 116. little

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า เล็ก ๆ น้อย ๆ

 117. live longer than

  ความหมายคล้ายกันกับ outlive

  แปลว่า ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า

 118. loads of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า โหลดของ

 119. loathe- dislike

  ความหมายคล้ายกันกับ hate

  แปลว่า ไม่ชอบเกลียดชัง

 120. look

  ความหมายคล้ายกันกับ look

  แปลว่า ดู

 121. love

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า ความรัก

 122. mad

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า บ้า

 123. make

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า ทำให้

 124. market

  ความหมายคล้ายกันกับ sell

  แปลว่า ตลาด

 125. mature

  ความหมายคล้ายกันกับ grow

  แปลว่า แก่ ๆ

 126. mistake

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ความผิดพลาด

 127. moment

  ความหมายคล้ายกันกับ time

  แปลว่า ช่วงเวลา

 128. move

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ย้าย

 129. nation

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 130. new

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า ใหม่

 131. next to

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ถัดจาก

 132. nice

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ดี

 133. not getting any younger

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

 134. not in use

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ใช้

 135. not taken

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ถ่าย

 136. occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 137. offer

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ข้อเสนอ

 138. often

  ความหมายคล้ายกันกับ frequent

  แปลว่า มักจะ

 139. old

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า เก่า

 140. over and over again

  ความหมายคล้ายกันกับ often

  แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก

 141. overweight

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ภาวะน้ำหนักเกิน

 142. people

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า คน

 143. perfect

  ความหมายคล้ายกันกับ right

  แปลว่า สมบูรณ์แบบ

 144. piece of paper

  ความหมายคล้ายกันกับ page

  แปลว่า กระดาษ

 145. play

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า เล่น

 146. power

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า พลังงาน

 147. present

  ความหมายคล้ายกันกับ gift

  แปลว่า ปัจจุบัน

 148. prior to

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 149. provide

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ให้

 150. put back together

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  แปลว่า ใส่กัน

 151. reach

  ความหมายคล้ายกันกับ achieve

  แปลว่า การเข้าถึง

 152. reduce

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  แปลว่า ลด

 153. remark

  ความหมายคล้ายกันกับ say

  แปลว่า หมายเหตุ

 154. renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ปรับปรุง

 155. repair

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ซ่อมแซม

 156. sad

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า เศร้า

 157. seize

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า ยึด

 158. serene

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ซีรีน

 159. show

  ความหมายคล้ายกันกับ show

  แปลว่า แสดง

 160. sincere

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  แปลว่า ความจริงใจ

 161. single

  ความหมายคล้ายกันกับ one

  แปลว่า เดียว

 162. small

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า ขนาดเล็ก

 163. sorry

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ขออภัย

 164. start

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 165. store

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

  แปลว่า ร้านค้า

 166. story

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  แปลว่า เรื่องราว

 167. strength

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า ความแข็งแรง

 168. support

  ความหมายคล้ายกันกับ urge

  แปลว่า การสนับสนุน

 169. surprise

  ความหมายคล้ายกันกับ astonish

  แปลว่า แปลกใจ

 170. take

  ความหมายคล้ายกันกับ take

  แปลว่า ใช้เวลา

 171. take place

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า ใช้สถานที่

 172. tall

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูง

 173. test

  ความหมายคล้ายกันกับ trial

  แปลว่า ทดสอบ

 174. thin

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า บาง

 175. throbbing

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  แปลว่า กระเพื่อม

 176. tiny

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า เล็ก ๆ

 177. trade

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การค้า

 178. transport

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ขนส่ง

 179. travel

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ท่องเที่ยว

 180. try

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ลอง

 181. tryout

  ความหมายคล้ายกันกับ trial

  แปลว่า ทดลอง

 182. type

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 183. ugly

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  แปลว่า น่าเกลียด

 184. uncaring

  ความหมายคล้ายกันกับ mean

  แปลว่า ใจจืดใจดำ

 185. underneath

  ความหมายคล้ายกันกับ below

  แปลว่า ภายใต้

 186. understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

 187. undo

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  แปลว่า ยกเลิก

 188. unhappy

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ไม่มีความสุข

 189. very soon

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้

 190. walk

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า เดิน

 191. want

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  แปลว่า ต้อง

 192. weak

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า อ่อนแอ

 193. wild

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า ป่า

 194. winner

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  แปลว่า ผู้ชนะ

 195. wolf

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า หมาป่า

 196. wonderful

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ดีเลิศ

 197. work

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า ทำงาน

 198. worth

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า คุ้มค่า

 199. write

  ความหมายคล้ายกันกับ write

  แปลว่า เขียน

 200. yearn for

  ความหมายคล้ายกันกับ want

  แปลว่า ถวิลหา

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
Download