ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Synonym หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าคำไวพจน์ นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่ง ๆ นั้นสามารถมีได้หลายความหมาย

รวมตัวอย่างของ Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. accurate

  ความหมายคล้ายกันกับ right

  แปลว่า ความถูกต้อง

 2. activate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เปิดใช้งาน

 3. adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับ

 4. advise

  ความหมายคล้ายกันกับ urge

  แปลว่า ให้คำแนะนำ

 5. ahead of

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ไปข้างหน้าของ

 6. aim

  ความหมายคล้ายกันกับ aim

  แปลว่า จุดมุ่งหมาย

 7. amazing

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ตื่นตาตื่นใจ

 8. amend

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า แก้ไข

 9. angry

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า โกรธ

 10. annoy

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  แปลว่า รบกวน

 11. answer

  ความหมายคล้ายกันกับ answer

  แปลว่า คำตอบ

 12. appear

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า ปรากฏ

 13. appearance

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ลักษณะที่ปรากฏ

 14. arrive

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า มาถึง

 15. assign

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า กำหนด

 16. assist

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า ให้ความช่วยเหลือ

 17. at the same time

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  แปลว่า ในเวลาเดียวกัน

 18. attack

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

 19. attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 20. awe-inspiring

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า แรงบันดาลใจ

 21. be in motion

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า สามารถในการเคลื่อนไหว

 22. bear

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า หมี

 23. before

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 24. begin

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 25. beginner

  ความหมายคล้ายกันกับ novice

  แปลว่า เริ่มต้น

 26. behind

  ความหมายคล้ายกันกับ after

  แปลว่า เบื้องหลัง

 27. believe

  ความหมายคล้ายกันกับ think

  แปลว่า เชื่อว่า

 28. big

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ใหญ่

 29. birth

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เกิด

 30. blissful

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า ความสุข

 31. blooper

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ปล่อยไก่

 32. bring together

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า นำมารวมกัน

 33. career

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 34. caring

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า การดูแลรักษา

 35. cease

  ความหมายคล้ายกันกับ stop

  แปลว่า หยุด

 36. change

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง

 37. commence

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่ม

 38. comprehend

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า เข้าใจ

 39. considerate

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ความมีน้ำใจ

 40. consume

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 41. correct

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ถูกต้อง

 42. country

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 43. create

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า สร้าง

 44. decoration

  ความหมายคล้ายกันกับ ornament

  แปลว่า ตกแต่ง

 45. deliberate

  ความหมายคล้ายกันกับ think

  แปลว่า พิจารณา

 46. demanding

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ความต้องการ

 47. demonstrate

  ความหมายคล้ายกันกับ show

  แปลว่า แสดงให้เห็นถึง

 48. depart

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ออกเดินทาง

 49. design

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า การออกแบบ

 50. disappear

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หายไป

 51. discover

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นพบ

 52. distant

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ห่างไกล

 53. disturb

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  แปลว่า รบกวน

 54. diverse

  ความหมายคล้ายกันกับ different

  แปลว่า มีความหลากหลาย

 55. donation

  ความหมายคล้ายกันกับ gift

  แปลว่า บริจาค

 56. earlier than

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนหน้า

 57. eat

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 58. effort

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 59. embrace

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า อ้อมกอด

 60. employment

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การจ้างงาน

 61. endeavor

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 62. endure

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า อดทน

 63. enjoy

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า เพลิดเพลินกับ

 64. enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า มหาศาล

 65. error

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

 66. excuse

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ข้อแก้ตัว

 67. expand -swell

  ความหมายคล้ายกันกับ grow

  แปลว่า ขยาย - บวม

 68. fabulous- superb

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ดี - ดีมาก

 69. fallacy

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า วิบัติ

 70. fantastic

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 71. faraway

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ห่างไกล

 72. fat

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ไขมัน

 73. finish

  ความหมายคล้ายกันกับ end

  แปลว่า เสร็จสิ้น

 74. food

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  แปลว่า อาหาร

 75. foray

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

 76. force

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า บังคับให้

 77. forced entry

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า บังคับรายการ

 78. forgive and forget

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ให้อภัย และลืม

 79. fuming

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า บริษัทฟูมิ่ง

 80. gather

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า รวบรวม

 81. genesis- beginning

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เริ่มต้นปฐมกาล

 82. get

  ความหมายคล้ายกันกับ fetch

  แปลว่า รับ

 83. give

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ให้

 84. give the impression

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ทำให้เข้าใจ

 85. glance

  ความหมายคล้ายกันกับ look

  แปลว่า รวดเร็ว

 86. go

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ไป

 87. grab

  ความหมายคล้ายกันกับ take

  แปลว่า คว้า

 88. grand

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า แกรนด์

 89. grasp

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า มีความเข้าใจ

 90. happy

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า มีความสุข

 91. hard

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ยาก

 92. have

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

 93. have fun

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า ขอให้สนุก

 94. help

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า วิธีใช้

 95. high opinion

  ความหมายคล้ายกันกับ respect

  แปลว่า ความเห็นที่สูง

 96. hold

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า กดค้างไว้

 97. ill

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  แปลว่า ป่วย

 98. illustrate

  ความหมายคล้ายกันกับ show

  แปลว่า แสดงให้เห็นถึง

 99. immense

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า อันยิ่งใหญ่

 100. in close proximity -in the neighborhood

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ใกล้-ใกล้

 101. in front of

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ด้านหน้า

 102. inception

  ความหมายคล้ายกันกับ start

  แปลว่า เริ่มก่อตั้ง

 103. independence

  ความหมายคล้ายกันกับ freedom

  แปลว่า ความเป็นอิสระ

 104. inhabitants

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า ผู้อยู่อาศัย

 105. initiate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 106. initiation

  ความหมายคล้ายกันกับ start

  แปลว่า การเริ่มต้น

 107. initiative

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า ความคิดริเริ่ม

 108. innovative

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า นวัตกรรม

 109. just

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เพียง

 110. keep at it

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า ก็

 111. keep trying

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า พยายาม

 112. kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 113. learn

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า เรียนรู้

 114. learner

  ความหมายคล้ายกันกับ novice

  แปลว่า ผู้เรียน

 115. leave

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ปล่อยให้

 116. little

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า เล็ก ๆ น้อย ๆ

 117. live

  ความหมายคล้ายกันกับ dwell

  แปลว่า ถ่ายทอดสด

 118. live longer than

  ความหมายคล้ายกันกับ outlive

  แปลว่า ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า

 119. loads of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า โหลดของ

 120. loathe- dislike

  ความหมายคล้ายกันกับ hate

  แปลว่า ไม่ชอบเกลียดชัง

 121. look

  ความหมายคล้ายกันกับ look

  แปลว่า ดู

 122. look like

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดูเหมือน

 123. love

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า ความรัก

 124. make

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า ทำให้

 125. make illegal

  ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

  แปลว่า ทำผิดกฎหมาย

 126. mature

  ความหมายคล้ายกันกับ grow

  แปลว่า แก่ ๆ

 127. mend

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า ซ่อม

 128. mistake

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ความผิดพลาด

 129. move

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ย้าย

 130. nation

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 131. new

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า ใหม่

 132. nice

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ดี

 133. not getting any younger

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

 134. not in use

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ใช้

 135. not taken

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ถ่าย

 136. occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 137. occupied

  ความหมายคล้ายกันกับ busy

  แปลว่า ครอบครอง

 138. offer

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ข้อเสนอ

 139. often

  ความหมายคล้ายกันกับ frequent

  แปลว่า มักจะ

 140. operate

  ความหมายคล้ายกันกับ use

  แปลว่า ทำงาน

 141. over and over again

  ความหมายคล้ายกันกับ often

  แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก

 142. overweight

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ภาวะน้ำหนักเกิน

 143. pandemonium

  ความหมายคล้ายกันกับ uproar

  แปลว่า พวกผี

 144. people

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า คน

 145. piece of paper

  ความหมายคล้ายกันกับ page

  แปลว่า กระดาษ

 146. play

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า เล่น

 147. power

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า พลังงาน

 148. previous to

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 149. prior to

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 150. put back together

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  แปลว่า ใส่กัน

 151. put pen to paper

  ความหมายคล้ายกันกับ write

  แปลว่า ใส่ปากกากับกระดาษ

 152. reach your peak

  ความหมายคล้ายกันกับ peak

  แปลว่า ถึงจุดสูงสุดของคุณ

 153. reach your zenith

  ความหมายคล้ายกันกับ peak

  แปลว่า ถึงคุณธ

 154. recognize

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า รู้จัก

 155. renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ปรับปรุง

 156. repair

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ซ่อมแซม

 157. rotate

  ความหมายคล้ายกันกับ turn

  แปลว่า หมุน

 158. sad

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า เศร้า

 159. seize

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า ยึด

 160. serene

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ซีรีน

 161. shout

  ความหมายคล้ายกันกับ call

  แปลว่า ตะโกน

 162. sincere

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  แปลว่า ความจริงใจ

 163. small

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า ขนาดเล็ก

 164. solution -explanation

  ความหมายคล้ายกันกับ key

  แปลว่า โซลูชั่น-คำอธิบาย

 165. sorry

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ขออภัย

 166. start

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 167. still

  ความหมายคล้ายกันกับ still

  แปลว่า ยังคง

 168. story

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  แปลว่า เรื่องราว

 169. straightforward

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  แปลว่า ตรงไปตรงมา

 170. surprise

  ความหมายคล้ายกันกับ astonish

  แปลว่า แปลกใจ

 171. take

  ความหมายคล้ายกันกับ take

  แปลว่า ใช้เวลา

 172. take place

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า ใช้สถานที่

 173. tall

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูง

 174. thin

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า บาง

 175. thoughtful

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า แท้

 176. threat

  ความหมายคล้ายกันกับ danger

  แปลว่า คุกคาม

 177. trade

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การค้า

 178. travel

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ท่องเที่ยว

 179. try

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ลอง

 180. type

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 181. ugly

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  แปลว่า น่าเกลียด

 182. uncaring

  ความหมายคล้ายกันกับ mean

  แปลว่า ใจจืดใจดำ

 183. underneath

  ความหมายคล้ายกันกับ below

  แปลว่า ภายใต้

 184. understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

 185. undo

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  แปลว่า ยกเลิก

 186. unexpected

  ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

  แปลว่า ไม่คาดคิด

 187. unhappy

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ไม่มีความสุข

 188. unoccupied

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ว่าง

 189. very soon

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้

 190. walk

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า เดิน

 191. want

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  แปลว่า ต้อง

 192. weak

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า อ่อนแอ

 193. winner

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  แปลว่า ผู้ชนะ

 194. wish for

  ความหมายคล้ายกันกับ want

  แปลว่า ต้องการให้

 195. wonderful

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ดีเลิศ

 196. work

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า ทำงาน

 197. worth

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า คุ้มค่า

 198. write

  ความหมายคล้ายกันกับ write

  แปลว่า เขียน

 199. yearn for

  ความหมายคล้ายกันกับ want

  แปลว่า ถวิลหา

 200. youngsters

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  แปลว่า เยาวชน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
Download