ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

Synonym หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าคำไวพจน์ นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่ง ๆ นั้นสามารถมีได้หลายความหมาย

รวมตัวอย่างของ Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. a lot of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า จำนวนมาก

 2. accurate

  ความหมายคล้ายกันกับ right

  แปลว่า ความถูกต้อง

 3. activate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เปิดใช้งาน

 4. adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับ

 5. aim

  ความหมายคล้ายกันกับ aim

  แปลว่า จุดมุ่งหมาย

 6. amazing

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ตื่นตาตื่นใจ

 7. amend

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า แก้ไข

 8. angry

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า โกรธ

 9. answer

  ความหมายคล้ายกันกับ answer

  แปลว่า คำตอบ

 10. arrive

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า มาถึง

 11. attack

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

 12. awe-inspiring

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า แรงบันดาลใจ

 13. bear

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า หมี

 14. before

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 15. begin

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 16. big

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ใหญ่

 17. birth

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เกิด

 18. blissful

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า ความสุข

 19. career

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 20. change

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง

 21. correct

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ถูกต้อง

 22. country

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 23. create

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า สร้าง

 24. demanding

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ความต้องการ

 25. depart

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ออกเดินทาง

 26. design

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า การออกแบบ

 27. disappear

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หายไป

 28. discover

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นพบ

 29. earlier than

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนหน้า

 30. eat

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 31. effort

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 32. embrace

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า อ้อมกอด

 33. employment

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การจ้างงาน

 34. endure

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า อดทน

 35. enjoy

  ความหมายคล้ายกันกับ like

  แปลว่า เพลิดเพลินกับ

 36. enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า มหาศาล

 37. error

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

 38. fantastic

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 39. fat

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ไขมัน

 40. finish

  ความหมายคล้ายกันกับ end

  แปลว่า เสร็จสิ้น

 41. food

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  แปลว่า อาหาร

 42. get

  ความหมายคล้ายกันกับ fetch

  แปลว่า รับ

 43. give

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ให้

 44. go

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ไป

 45. grand

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า แกรนด์

 46. great

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ดี

 47. happy

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า มีความสุข

 48. hard

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ยาก

 49. have

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

 50. have fun

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า ขอให้สนุก

 51. hold

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า กดค้างไว้

 52. ill

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  แปลว่า ป่วย

 53. independence

  ความหมายคล้ายกันกับ freedom

  แปลว่า ความเป็นอิสระ

 54. innovative

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า นวัตกรรม

 55. keep trying

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า พยายาม

 56. kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 57. learn

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า เรียนรู้

 58. leave

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ปล่อยให้

 59. little

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า เล็ก ๆ น้อย ๆ

 60. live longer than

  ความหมายคล้ายกันกับ outlive

  แปลว่า ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า

 61. loads of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า โหลดของ

 62. mad

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า บ้า

 63. make

  ความหมายคล้ายกันกับ make

  แปลว่า ทำให้

 64. move

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ย้าย

 65. nice

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ดี

 66. not getting any younger

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

 67. not in use

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ใช้

 68. not taken

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ถ่าย

 69. occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 70. often

  ความหมายคล้ายกันกับ frequent

  แปลว่า มักจะ

 71. old

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า เก่า

 72. people

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า คน

 73. play

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า เล่น

 74. power

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า พลังงาน

 75. prior to

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 76. renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ปรับปรุง

 77. repair

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ซ่อมแซม

 78. sad

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า เศร้า

 79. serene

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ซีรีน

 80. small

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า ขนาดเล็ก

 81. sorry

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ขออภัย

 82. start

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 83. story

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  แปลว่า เรื่องราว

 84. take place

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า ใช้สถานที่

 85. tall

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูง

 86. trade

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การค้า

 87. travel

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ท่องเที่ยว

 88. try

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ลอง

 89. type

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 90. underneath

  ความหมายคล้ายกันกับ below

  แปลว่า ภายใต้

 91. understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

 92. very soon

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้

 93. walk

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า เดิน

 94. want

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  แปลว่า ต้อง

 95. weak

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า อ่อนแอ

 96. wolf

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า หมาป่า

 97. wonderful

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ดีเลิศ

 98. work

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า ทำงาน

 99. worth

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า คุ้มค่า

 100. write

  ความหมายคล้ายกันกับ write

  แปลว่า เขียน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
Download