ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

Synonym หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าคำไวพจน์ นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่ง ๆ นั้นสามารถมีได้หลายความหมาย

รวมตัวอย่างของ Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. accurate

  ความหมายคล้ายกันกับ right

  แปลว่า ความถูกต้อง

 2. activate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เปิดใช้งาน

 3. adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับ

 4. ahead of

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ไปข้างหน้าของ

 5. aim

  ความหมายคล้ายกันกับ aim

  แปลว่า จุดมุ่งหมาย

 6. amazing

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ตื่นตาตื่นใจ

 7. amend

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า แก้ไข

 8. angry

  ความหมายคล้ายกันกับ mad

  แปลว่า โกรธ

 9. annoy

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  แปลว่า รบกวน

 10. answer

  ความหมายคล้ายกันกับ answer

  แปลว่า คำตอบ

 11. appear

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า ปรากฏ

 12. appearance

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ลักษณะที่ปรากฏ

 13. arrive

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า มาถึง

 14. assign

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า กำหนด

 15. attack

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

 16. awe-inspiring

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า แรงบันดาลใจ

 17. be in motion

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า สามารถในการเคลื่อนไหว

 18. bear

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า หมี

 19. before

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 20. begin

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 21. beginner

  ความหมายคล้ายกันกับ novice

  แปลว่า เริ่มต้น

 22. big

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ใหญ่

 23. birth

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เกิด

 24. blooper

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ปล่อยไก่

 25. bring together

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า นำมารวมกัน

 26. career

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 27. cease

  ความหมายคล้ายกันกับ stop

  แปลว่า หยุด

 28. change

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง

 29. correct

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ถูกต้อง

 30. country

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

 31. demanding

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ความต้องการ

 32. depart

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ออกเดินทาง

 33. disappear

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หายไป

 34. discover

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นพบ

 35. donation

  ความหมายคล้ายกันกับ gift

  แปลว่า บริจาค

 36. earlier than

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนหน้า

 37. eat

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

 38. effort

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

 39. embrace

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า อ้อมกอด

 40. employment

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การจ้างงาน

 41. enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า มหาศาล

 42. error

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

 43. excuse

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ข้อแก้ตัว

 44. fallacy

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า วิบัติ

 45. fantastic

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 46. finish

  ความหมายคล้ายกันกับ end

  แปลว่า เสร็จสิ้น

 47. gather

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า รวบรวม

 48. genesis- beginning

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เริ่มต้นปฐมกาล

 49. get

  ความหมายคล้ายกันกับ fetch

  แปลว่า รับ

 50. give

  ความหมายคล้ายกันกับ give

  แปลว่า ให้

 51. go

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ไป

 52. grand

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า แกรนด์

 53. happy

  ความหมายคล้ายกันกับ happy

  แปลว่า มีความสุข

 54. hard

  ความหมายคล้ายกันกับ hard

  แปลว่า ยาก

 55. have

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

 56. have fun

  ความหมายคล้ายกันกับ play

  แปลว่า ขอให้สนุก

 57. hold

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า กดค้างไว้

 58. ill

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  แปลว่า ป่วย

 59. in close proximity -in the neighborhood

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ใกล้-ใกล้

 60. independence

  ความหมายคล้ายกันกับ freedom

  แปลว่า ความเป็นอิสระ

 61. inhabitants

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า ผู้อยู่อาศัย

 62. keep trying

  ความหมายคล้ายกันกับ continue

  แปลว่า พยายาม

 63. kind

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ชนิด

 64. learn

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า เรียนรู้

 65. leave

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ปล่อยให้

 66. live longer than

  ความหมายคล้ายกันกับ outlive

  แปลว่า ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า

 67. loads of

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า โหลดของ

 68. move

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ย้าย

 69. nice

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า ดี

 70. not getting any younger

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

 71. not in use

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ใช้

 72. not taken

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ถ่าย

 73. occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

 74. often

  ความหมายคล้ายกันกับ frequent

  แปลว่า มักจะ

 75. over and over again

  ความหมายคล้ายกันกับ often

  แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก

 76. piece of paper

  ความหมายคล้ายกันกับ page

  แปลว่า กระดาษ

 77. prior to

  ความหมายคล้ายกันกับ before

  แปลว่า ก่อนที่จะ

 78. put back together

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  แปลว่า ใส่กัน

 79. renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ปรับปรุง

 80. repair

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ซ่อมแซม

 81. sad

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า เศร้า

 82. seize

  ความหมายคล้ายกันกับ hold

  แปลว่า ยึด

 83. small

  ความหมายคล้ายกันกับ little

  แปลว่า ขนาดเล็ก

 84. start

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

 85. story

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  แปลว่า เรื่องราว

 86. take place

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า ใช้สถานที่

 87. tall

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูง

 88. trade

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การค้า

 89. travel

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ท่องเที่ยว

 90. underneath

  ความหมายคล้ายกันกับ below

  แปลว่า ภายใต้

 91. understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

 92. undo

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  แปลว่า ยกเลิก

 93. very soon

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้

 94. walk

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า เดิน

 95. weak

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า อ่อนแอ

 96. winner

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  แปลว่า ผู้ชนะ

 97. wonderful

  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

  แปลว่า ดีเลิศ

 98. work

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า ทำงาน

 99. worth

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า คุ้มค่า

 100. write

  ความหมายคล้ายกันกับ write

  แปลว่า เขียน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้บ่อย
Download