ค้นหาSynonyms

Synonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกันหมวดความหมาย
Noคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกันหมวดความหมาย
1careerjobอาชีพ
2over and over againoftenซ้ำแล้วซ้ำอีก
3genesis- beginningbirthเริ่มต้นปฐมกาล
4understandlearnทำความเข้าใจ
5be in motionmoveสามารถในการเคลื่อนไหว
6bring togetherunifyนำมารวมกัน
7not getting any youngeroldไม่ได้รับน้องใด ๆ
8straightforwardhonestตรงไปตรงมา
9gatherlearnรวบรวม
10nationcountryประเทศ
11put back togethermendใส่กัน
12excusepardonข้อแก้ตัว
13forgive and forgetpardonให้อภัย และลืม
14fallacyerrorวิบัติ
15in close proximity -in the neighborhoodnearใกล้-ใกล้
16startbeginเริ่มต้น
17ahead ofbeforeไปข้างหน้าของ
18expand -swellgrowขยาย - บวม
19make illegalprohibitทำผิดกฎหมาย
20yearn forwantถวิลหา
21workjobทำงาน
22live longer thanoutliveชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
23unoccupiedvacantว่าง
24attackraidโจมตี
25diversedifferentมีความหลากหลาย
26appearanceformลักษณะที่ปรากฏ
27embraceholdอ้อมกอด
28grandgreatแกรนด์
29give the impressionseemทำให้เข้าใจ
30reach your zenithpeakถึงคุณธ
31put pen to paperwriteใส่ปากกากับกระดาษ
32previous tobeforeก่อนที่จะ
33amendchangeแก้ไข
34mistakeerrorความผิดพลาด
35tradejobการค้า
36demonstrateshowแสดงให้เห็นถึง
37occupationjobอาชีพ
38at the same timeduringในเวลาเดียวกัน
39forayraidโจมตี
40pandemoniumuproarพวกผี
41beforebeforeก่อนที่จะ
42appeararriveปรากฏ
43in front ofbeforeด้านหน้า
44uncaringmeanใจจืดใจดำ
45overweightfatภาวะน้ำหนักเกิน
46restrictprohibitจำกัด
47scheme- suggestionideaแนะนำโครงการ
48farawayremoteห่างไกล
49surpriseastonishแปลกใจ
50inaccuracymistakeความไม่ถูกต้อง
51prior tobeforeก่อนที่จะ
52oftenfrequentมักจะ
53discoverfindค้นพบ
54annoybotherรบกวน
55loathe- dislikehateไม่ชอบเกลียดชัง
56not takenvacantไม่ได้ถ่าย
57repairfixซ่อมแซม
58initiationstartการเริ่มต้น
59yell- cry outcallเยลล์ร้องไห้ออกมา
60disallowprohibitไม่อนุญาตให้
61immensegreatอันยิ่งใหญ่
62look likeseemดูเหมือน
63activatebeginเปิดใช้งาน
64deliberatethinkพิจารณา
65knowunderstandทราบ
66earlier thanbeforeก่อนหน้า
67adviseurgeให้คำแนะนำ
68efforteffortความพยายาม
69consideratekindความมีน้ำใจ
70sympathetickindเห็นอกเห็นใจ
71forced entryraidบังคับรายการ
72ransackraidปล้นสะดม
73out of the wayremoteออกไป
74wish forwantต้องการให้
75finishendเสร็จสิ้น
76in the vicinity ofnearในบริเวณของ
77inhabitantspeopleผู้อยู่อาศัย
78operateuseทำงาน
79bestowgiveเปล่งออก
80call forneedเรียกร้องให้
81learnernoviceผู้เรียน
82underneathbelowภายใต้
83next tonearถัดจาก
84forbidprohibitห้าม
85unexpectedabruptไม่คาดคิด
86unavailablebusyไม่พร้อมใช้งาน
87employmentjobการจ้างงาน
88executekillการดำเนินการ
89outlastoutliveอยู่ได้นานกว่า
90keep tryingcontinueพยายาม
91residedwellอยู่
92donationgiftบริจาค
93beginnernoviceเริ่มต้น
94independencefreedomความเป็นอิสระ
95inaccessibleremoteไม่สามารถเข้าถึง
96disturbbotherรบกวน
97decorationornamentตกแต่ง
98discontinuestopยกเลิก
99initiatebeginเริ่มต้น
100assigngiveกำหนด