Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน รวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. a lot of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 2. accurate
  ความหมายคล้ายกันกับ right
 3. activate
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 4. adjust
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 5. aim
  ความหมายคล้ายกันกับ aim
 6. amazing
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 7. amend
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 8. angry
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 9. answer
  ความหมายคล้ายกันกับ answer
 10. attack
  ความหมายคล้ายกันกับ raid
 11. awe-inspiring
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 12. bear
  ความหมายคล้ายกันกับ bear
 13. before
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 14. begin
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 15. behind
  ความหมายคล้ายกันกับ after
 16. believe
  ความหมายคล้ายกันกับ think
 17. big
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 18. birth
  ความหมายคล้ายกันกับ birth
 19. blissful
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 20. career
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 21. change
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 22. correct
  ความหมายคล้ายกันกับ revise
 23. country
  ความหมายคล้ายกันกับ country
 24. create
  ความหมายคล้ายกันกับ make
 25. demanding
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 26. depart
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 27. design
  ความหมายคล้ายกันกับ idea
 28. discover
  ความหมายคล้ายกันกับ find
 29. display
  ความหมายคล้ายกันกับ show
 30. earlier than
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 31. eat
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 32. embrace
  ความหมายคล้ายกันกับ hold
 33. employment
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 34. enjoy
  ความหมายคล้ายกันกับ like
 35. enormous
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 36. error
  ความหมายคล้ายกันกับ error
 37. fantastic
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 38. fat
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 39. finish
  ความหมายคล้ายกันกับ end
 40. food
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 41. get
  ความหมายคล้ายกันกับ fetch
 42. give
  ความหมายคล้ายกันกับ give
 43. go
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 44. grand
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 45. great
  ความหมายคล้ายกันกับ great
 46. happy
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 47. hard
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 48. have
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 49. have fun
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 50. hold
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 51. ill
  ความหมายคล้ายกันกับ ill
 52. innovative
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 53. keep trying
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 54. kind
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 55. learn
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 56. leave
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 57. little
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 58. loads of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 59. love
  ความหมายคล้ายกันกับ like
 60. mad
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 61. make
  ความหมายคล้ายกันกับ make
 62. move
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 63. nice
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 64. not getting any younger
  ความหมายคล้ายกันกับ old
 65. not in use
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 66. not taken
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 67. occupation
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 68. often
  ความหมายคล้ายกันกับ frequent
 69. old
  ความหมายคล้ายกันกับ old
 70. people
  ความหมายคล้ายกันกับ people
 71. play
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 72. power
  ความหมายคล้ายกันกับ energy
 73. prior to
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 74. renovate
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 75. repair
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 76. sad
  ความหมายคล้ายกันกับ glum
 77. serene
  ความหมายคล้ายกันกับ calm
 78. show
  ความหมายคล้ายกันกับ show
 79. small
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 80. sorry
  ความหมายคล้ายกันกับ sorry
 81. start
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 82. story
  ความหมายคล้ายกันกับ story
 83. take place
  ความหมายคล้ายกันกับ occur
 84. tall
  ความหมายคล้ายกันกับ high
 85. test
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 86. trade
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 87. travel
  ความหมายคล้ายกันกับ move
 88. try
  ความหมายคล้ายกันกับ effort
 89. tryout
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 90. type
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 91. understand
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 92. very soon
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 93. walk
  ความหมายคล้ายกันกับ walk
 94. want
  ความหมายคล้ายกันกับ need
 95. weak
  ความหมายคล้ายกันกับ weak
 96. wolf
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 97. wonderful
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 98. work
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 99. worth
  ความหมายคล้ายกันกับ value
 100. write
  ความหมายคล้ายกันกับ write

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่