ค้นหาSynonyms

Synonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกันหมวดความหมาย
Noคำภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกันหมวดความหมาย
1careerjobอาชีพ
2over and over againoftenซ้ำแล้วซ้ำอีก
3genesis- beginningbirthเริ่มต้นปฐมกาล
4understandlearnทำความเข้าใจ
5not getting any youngeroldไม่ได้รับน้องใด ๆ
6be in motionmoveสามารถในการเคลื่อนไหว
7bring togetherunifyนำมารวมกัน
8excusepardonข้อแก้ตัว
9straightforwardhonestตรงไปตรงมา
10gatherlearnรวบรวม
11put back togethermendใส่กัน
12nationcountryประเทศ
13forgive and forgetpardonให้อภัย และลืม
14startbeginเริ่มต้น
15in close proximity -in the neighborhoodnearใกล้-ใกล้
16ahead ofbeforeไปข้างหน้าของ
17fallacyerrorวิบัติ
18workjobทำงาน
19expand -swellgrowขยาย - บวม
20yearn forwantถวิลหา
21make illegalprohibitทำผิดกฎหมาย
22live longer thanoutliveชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า
23diversedifferentมีความหลากหลาย
24attackraidโจมตี
25unoccupiedvacantว่าง
26appearanceformลักษณะที่ปรากฏ
27reach your zenithpeakถึงคุณธ
28grandgreatแกรนด์
29embraceholdอ้อมกอด
30give the impressionseemทำให้เข้าใจ
31put pen to paperwriteใส่ปากกากับกระดาษ
32demonstrateshowแสดงให้เห็นถึง
33mistakeerrorความผิดพลาด
34tradejobการค้า
35previous tobeforeก่อนที่จะ
36amendchangeแก้ไข
37occupationjobอาชีพ
38appeararriveปรากฏ
39at the same timeduringในเวลาเดียวกัน
40beforebeforeก่อนที่จะ
41forayraidโจมตี
42pandemoniumuproarพวกผี
43in front ofbeforeด้านหน้า
44uncaringmeanใจจืดใจดำ
45overweightfatภาวะน้ำหนักเกิน
46oftenfrequentมักจะ
47scheme- suggestionideaแนะนำโครงการ
48restrictprohibitจำกัด
49farawayremoteห่างไกล
50surpriseastonishแปลกใจ
51discoverfindค้นพบ
52inaccuracymistakeความไม่ถูกต้อง
53prior tobeforeก่อนที่จะ
54repairfixซ่อมแซม
55annoybotherรบกวน
56not takenvacantไม่ได้ถ่าย
57yell- cry outcallเยลล์ร้องไห้ออกมา
58loathe- dislikehateไม่ชอบเกลียดชัง
59initiationstartการเริ่มต้น
60disallowprohibitไม่อนุญาตให้
61look likeseemดูเหมือน
62immensegreatอันยิ่งใหญ่
63activatebeginเปิดใช้งาน
64knowunderstandทราบ
65deliberatethinkพิจารณา
66earlier thanbeforeก่อนหน้า
67sympathetickindเห็นอกเห็นใจ
68ransackraidปล้นสะดม
69efforteffortความพยายาม
70adviseurgeให้คำแนะนำ
71finishendเสร็จสิ้น
72in the vicinity ofnearในบริเวณของ
73out of the wayremoteออกไป
74wish forwantต้องการให้
75consideratekindความมีน้ำใจ
76call forneedเรียกร้องให้
77inhabitantspeopleผู้อยู่อาศัย
78forced entryraidบังคับรายการ
79operateuseทำงาน
80learnernoviceผู้เรียน
81unavailablebusyไม่พร้อมใช้งาน
82bestowgiveเปล่งออก
83underneathbelowภายใต้
84employmentjobการจ้างงาน
85forbidprohibitห้าม
86keep tryingcontinueพยายาม
87residedwellอยู่
88next tonearถัดจาก
89outlastoutliveอยู่ได้นานกว่า
90unexpectedabruptไม่คาดคิด
91donationgiftบริจาค
92executekillการดำเนินการ
93independencefreedomความเป็นอิสระ
94beginnernoviceเริ่มต้น
95decorationornamentตกแต่ง
96inaccessibleremoteไม่สามารถเข้าถึง
97disturbbotherรบกวน
98enjoylikeเพลิดเพลินกับ
99discontinuestopยกเลิก
100discernunderstandแยกแยะ