Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

Synonyms หมวด N

Synonyms หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Synonyms หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSynonyms หมวด N

Synonyms หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. name
  ความหมายคล้ายกันกับ name
 2. narrate
  ความหมายคล้ายกันกับ story
 3. nasty
  ความหมายคล้ายกันกับ mean
 4. nation
  ความหมายคล้ายกันกับ people
 5. nation
  ความหมายคล้ายกันกับ country
 6. natives
  ความหมายคล้ายกันกับ people
 7. near
  ความหมายคล้ายกันกับ near
 8. necessitate
  ความหมายคล้ายกันกับ need
 9. need
  ความหมายคล้ายกันกับ need
 10. negative
  ความหมายคล้ายกันกับ glum
 11. nervous
  ความหมายคล้ายกันกับ tense
 12. nervous
  ความหมายคล้ายกันกับ timid
 13. new
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 14. next to
  ความหมายคล้ายกันกับ near
 15. nice
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 16. noise
  ความหมายคล้ายกันกับ noise
 17. not getting any younger
  ความหมายคล้ายกันกับ old
 18. not in use
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 19. not taken
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 20. nourishment
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 21. novel
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 22. novice
  ความหมายคล้ายกันกับ novice
 23. now
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 24. numerous
  ความหมายคล้ายกันกับ frequent
 25. numerous
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 26. nutty
  ความหมายคล้ายกันกับ mad

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Synonyms หมวด N"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่