คำอ่าน

ไตฺร

เป็นคำอ่านของตรัย

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของไตรย

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของไตร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตฺร หมายถึง:

  1. [ไตฺร] ว. ไกร, ยิ่ง, เช่น ตรัสไตร.

  2. [ไตฺร] ว. สาม, คําสําหรับนําหน้าสมาสอย่างเดียว (บางทีใช้ว่า ตรี ก็ได้) เช่น ไตรลักษณ์ ไตรทวาร, แม้จะพูดไว้ท้ายคําบ้าง เช่น ผ้าไตร หอไตร ก็เพราะละท้ายสมาสเสีย คือ ผ้าไตรจีวร หอไตรปิฎก. (ส.).

  3. [ไตฺร] ก. กําหนด, นับ, ตรวจ.

EN-TH Dictionary ไตฺร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. three

 ภาพประกอบ

  • ไตฺร
  • ไตฺร
  • ไตฺร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตฺร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"