คำในภาษาไทย

ไซโคลน

อ่านว่าไซ-โคฺลน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไซโคลน หมายถึง:

  1. [-โคฺลน] น. ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด ทําให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป. (อ. cyclone).

EN-TH Dictionary ไซโคลน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. cyclone

  2. cyclone

คำทับศัพท์ ไซโคลน ภาษาอังกฤษคือ cyclone

 ภาพประกอบ

  • ไซโคลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไซโคลน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"