คำในภาษาไทย

โต๊ะอิหม่าม

อ่านว่าโต๊ะ-อิ-หฺม่าม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โต๊ะอิหม่าม หมายถึง:

  1. [-หฺม่าม] น. อิหม่าม, คําเรียกอิหม่ามด้วยความยกย่อง.

EN-TH Dictionary โต๊ะอิหม่าม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. imam

 ภาพประกอบ

  • โต๊ะอิหม่าม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โต๊ะอิหม่าม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"