คำในภาษาไทย

โตรก

อ่านว่าโตฺร

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary โตรก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. deep crevices

 ภาพประกอบ

  • โตรก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โตรก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"