คำอ่าน

โตฺร

เป็นคำอ่านของโตรก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โตฺร

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โตฺร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"