คำในภาษาไทย

แจรง

อ่านว่าแจฺรง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แจรง หมายถึง:

  1. [แจฺรง] (กลอน) ก. แจง, กระจายออก, ขยายออก, เช่น ดอกไม้งามเงื่อนแต้ม แชรงยอดแย้มผกาแจรง. (ม. คำหลวง จุลพน).

 ภาพประกอบ

  • แจรง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แจรง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"