คำในภาษาไทย

แจรก

อ่านว่าแจฺรก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แจรก หมายถึง:

  1. [แจฺรก] (กลอน) ก. แจก, แตกออก, กระจายออก, แยกออก.

 ภาพประกอบ

  • แจรก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แจรก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"