คำในภาษาไทย

เตรียม

อ่านว่าเตฺรียม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เตรียม หมายถึง:

  1. [เตฺรียม] ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทําไว้ล่วงหน้า; (เคมี) ทําให้เกิดสารเคมีที่ต้องการจากสารเคมีอื่นด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น เตรียมแก๊สออกซิเจนจากดินประสิว.

EN-TH Dictionary เตรียม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. prepare

 ภาพประกอบ

  • เตรียม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เตรียม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"