คำอ่าน

เดน-หฺมาก

เป็นคำอ่านของเดนมาร์ก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เดน-หฺมาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดน-หฺมาก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"