คำในภาษาไทย

เดนมาร์ก

อ่านว่าเดน-หฺมาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดนมาร์ก หมายถึง:

  1. [-หฺมาก] น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป. (อ. Denmark).

EN-TH Dictionary เดนมาร์ก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Denmark

  2. Denmark

 ภาพประกอบ

  • เดนมาร์ก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดนมาร์ก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"