คำในภาษาไทย

เดซิกรัม

อ่านว่าเด-ซิ-กฺรำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดซิกรัม หมายถึง:

  1. [-กฺรํา] น. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของกรัม, อักษรย่อว่า ดก. (อ. decigramme).

EN-TH Dictionary เดซิกรัม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. decigram

 ภาพประกอบ

  • เดซิกรัม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดซิกรัม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"