คำในภาษาไทย

เซนติเกรด

อ่านว่าเซน-ติ-เกฺรด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เซนติเกรด หมายถึง:

  1. [-เกฺรด] น. ชื่อองศาที่ใช้วัดอุณหภูมิ แบ่งออกเป็น ๑๐๐ องศา เรียกว่า องศาเซนติเกรด, ปัจจุบันใช้ องศาเซลเซียส, อักษรย่อว่า ซ. (อ. centigrade).

EN-TH Dictionary เซนติเกรด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. centigrade

 ภาพประกอบ

  • เซนติเกรด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เซนติเกรด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"