คำในภาษาไทย

เข้าสมาธิ

อ่านว่าเข้า-สะ-มา-ทิ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เข้าสมาธิ หมายถึง:

  1. [-สะมาทิ] ก. ทําจิตให้แน่วแน่อย่างเข้าฌาน.

EN-TH Dictionary เข้าสมาธิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. concentrate

 ภาพประกอบ

  • เข้าสมาธิ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เข้าสมาธิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"