คำในภาษาไทย

ศีรษะ

อ่านว่าสี-สะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศีรษะ หมายถึง:

  1. [สีสะ] น. หัว (เป็นคําสุภาพที่ใช้แก่คน). (ส.; ป. สีส)

EN-TH Dictionary ศีรษะ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. head

  2. caput

 ภาพประกอบ

  • ศีรษะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ศีรษะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"