คำในภาษาไทย

พีชคณิต

อ่านว่าพี-ชะ-คะ-นิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พีชคณิต หมายถึง:

  1. [พีชะคะนิด] (คณิต) น. คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจําแนกประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของระบบจํานวนหรือระบบคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นสําคัญ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้นด้วย.

EN-TH Dictionary พีชคณิต ภาษาอังกฤษคือ:

  1. algebra

  2. algebra

 ภาพประกอบ

  • พีชคณิต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พีชคณิต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"