คำในภาษาไทย

ติรัจฉาน

อ่านว่าติ-รัด-ฉาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติรัจฉาน หมายถึง:

  1. [-รัด-] น. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน. (ป. ติรจฺฉานคต ว่า สัตว์มีร่างกายเจริญโดยขวาง).

EN-TH Dictionary ติรัจฉาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. animal

 ภาพประกอบ

  • ติรัจฉาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ติรัจฉาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"