คำในภาษาไทย

ตำรวจ

อ่านว่าตำ-หฺรวด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตำรวจ หมายถึง:

 1. [-หฺรวด] น. เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตํารวจสันติบาล ตํารวจกองปราบ ตํารวจดับเพลิง ตํารวจนํ้า ตํารวจรถไฟ ตํารวจป่าไม้. (ข. ฎํรวต, ตมฺรวต).

EN-TH Dictionary ตำรวจ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. copper

 2. police

 3. blue boys

 4. filth

 5. constable

 6. bobby

 7. big John

 8. gumshoe

 9. Old Bill

 10. the filth

 11. rozzer

 12. gendermerie

 ภาพประกอบ

 • ตำรวจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตำรวจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"