คำอ่าน

ตัด

เป็นคำอ่านของตัถย์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตัด หมายถึง:

  1. ก. ทําให้ขาดด้วยของมีคม เช่น ตัดกระดาษ ตัดผ้า; ทอน เช่น ตัดเงินเดือน, ลัด เช่น เดินตัดทาง; ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้เป็นสิ่งสําเร็จรูป เช่น ตัดเสื้อ ตัดรองเท้า; โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตัดญาติ ตัดกิเลส.

EN-TH Dictionary ตัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. cut

  2. cut

  3. cut

  4. reduce

  5. cut off

  6. cut out

  7. carve

  8. contrast with

 ภาพประกอบ

  • ตัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"