คำในภาษาไทย

ตริ

อ่านว่าตฺริ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตริ หมายถึง:

  1. [ตฺริ] ก. คิด, ตรึกตรอง.

  2. [ตฺริ] ใช้ประกอบหน้าศัพท์ แปลว่า สาม เช่น ตริโกณ คือ รูปสามเหลี่ยม. (ดู ตรี ๓).

EN-TH Dictionary ตริ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. think

 ภาพประกอบ

  • ตริ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตริ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"