คำในภาษาไทย

ตระหน่ำ

อ่านว่าตฺระ-หฺนํ่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระหน่ำ หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺนํ่า] (กลอน) ก. กระหนํ่า.

EN-TH Dictionary ตระหน่ำ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. hit

 ภาพประกอบ

  • ตระหน่ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระหน่ำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"