คำในภาษาไทย

ตรง

อ่านว่าตฺรง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ตรง ภาษาอังกฤษคือ:

 1. dead

 2. rush

 3. straight

 4. at

 5. be straight

 6. straightforwardly

 7. be in accordance with

 8. straightly

 9. punctually

 10. be precise at

 11. unbend

 ภาพประกอบ

 • ตรง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"