คำในภาษาไทย

ดุษฎี

อ่านว่าดุด-สะ-ดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุษฎี หมายถึง:

  1. [ดุดสะดี] น. ความยินดี, ความชื่นชม. (ส.).

EN-TH Dictionary ดุษฎี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pleasure

 ภาพประกอบ

  • ดุษฎี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุษฎี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"