คำในภาษาไทย

ดารณี

อ่านว่าดา-ระ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดารณี หมายถึง:

  1. [-ระนี] น. เรือ. (ส. ตารณี).

EN-TH Dictionary ดารณี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. boat

 ภาพประกอบ

  • ดารณี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดารณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"