คำในภาษาไทย

ชามพูนท

อ่านว่าชาม-พู-นด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชามพูนท หมายถึง:

  1. [ชามพูนด] น. ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า), ชมพูนท ชมพูนุทหรือ ชัมพูนท ก็ว่า. (ส. ชามฺพูนท ว่า เกิดในแม่น้ำชมพูนที.).

EN-TH Dictionary ชามพูนท ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pure gold

 ภาพประกอบ

  • ชามพูนท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชามพูนท"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"