คำในภาษาไทย

ชลประทาน

อ่านว่าชน-ละ-ปฺระ-ทาน

Posted on by Admin

อ่านว่าชน-ปฺระ-ทาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชลประทาน หมายถึง:

  1. [ชนละ-, ชน-] น. การทดนํ้าและระบายนํ้าเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น.

EN-TH Dictionary ชลประทาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. irrigation

 ภาพประกอบ

  • ชลประทาน
  • ชลประทาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชลประทาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"