คำอ่าน

ชฺระ

เป็นคำอ่านของชร

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของชร-

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของชระ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชฺระ หมายถึง:

  1. [ชฺระ] ว. สะอาด, บริสุทธิ์, เช่น ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ. (สมุทรโฆษ).

  2. [ชฺระ] เป็นพยางค์หน้าของคําในบทกลอน เช่น ชระงม ชระง่อน.

 ภาพประกอบ

  • ชฺระ
  • ชฺระ
  • ชฺระ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชฺระ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"