คำในภาษาไทย

ฉลุ

อ่านว่าฉะ-หฺลุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลุ หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลุ] ก. ปรุ, สลัก.

EN-TH Dictionary ฉลุ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. perforate

 ภาพประกอบ

  • ฉลุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลุ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"