คำในภาษาไทย

จลนศาสตร์

อ่านว่าจน-ละ-นะ-สาด

Posted on by Admin

อ่านว่าจะ-ละ-นะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จลนศาสตร์ หมายถึง:

  1. [จะละนะ-, จนละนะ-] น. สาขาหนึ่งของพลศาสตร์ ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง โดยไม่คํานึงถึงแรงที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่นั้น. (อ. kinematics).

EN-TH Dictionary จลนศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. kinetics

 ภาพประกอบ

  • จลนศาสตร์
  • จลนศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จลนศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"