คำอ่าน

จน-ละ-นะ-สาด

เป็นคำอ่านของจลนศาสตร์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จน-ละ-นะ-สาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จน-ละ-นะ-สาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"