คำในภาษาไทย

กุลสตรี

อ่านว่ากุน-ละ-สัด-ตรี

Posted on by Admin

อ่านว่ากุน-ละ-สะ-ตฺรี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กุลสตรี หมายถึง:

  1. [กุนละ-] น. หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี.

EN-TH Dictionary กุลสตรี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. lady

 ภาพประกอบ

  • กุลสตรี
  • กุลสตรี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กุลสตรี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"