อักษรย่อ

ประเทศไทยของเรามีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ และคำสั้น ๆ เยอะเสียจนบางคนแปลผิดแปลถูก บางครั้งไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไร ยิ่งตอนฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์เล่นเอาปวดหัวไปตาม ๆ กัน ต่อไปนี้ไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วเพราะแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมอักษรย่อมาไว้ในมือคุณ

รวมหมวดหมู่อักษรย่อ

ตัวอย่างอักษรย่อ ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

อักษรย่อ ย่อมาจาก หมายเหตุ
(ม.ป.ท.) ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
(ม.ป.ป.) ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กทม. หรือ กทม กรุงเทพมหานคร
กม. กิโลเมตร
กฮ. กิโลเฮิรตซ์
ขรก. ข้าราชการ
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
ครม. คณะรัฐมนตรี
ดร. ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก D...
ตจว. ต่างจังหวัด
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทส.ปช. ไทยอาสาป้องกันชาติ
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...
น.น. น้ำหนัก
นพ. นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
นรม. นายกรัฐมนตรี
นสพ., น.ส.พ. หนังสือพิมพ์
นอภ. นายอำเภอ
บ.ข.ส. บริษัทขนส่งจำกัด
ป.ป.ป. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา... (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
ผบ.ตร. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผวจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผส. กรมผสม (ทหาร)
ผอ. ผู้อำนวยการ
พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
พมจ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค...
พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค... (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ...
ภญ. เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
รปภ. รักษาความปลอดภัย
รพ. โรงพยาบาล
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
รมต. รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมว. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รรท. รักษาราชการแทน
ศธ กระทรวงศึกษาธิการ
ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ. สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
สท. ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สภ. สถานีตำรวจภูธร
สว. สารวัตร
สสจ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สสอ. สาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่ง)
หสน. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไ...
อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพป. หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเ...
อสร. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
โทร. โทรศัพท์

เมนูแนะนำ

ค้นหาอักษรย่อทั้งหมด

รวมหมวดหมู่อักษรย่อ

รวมอักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวมอักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบอักษรย่อ

9,999+ views

บทความน่ารู้อักษรย่อ

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

อักษรย่อ

อักษรย่อ คืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอักษรย่อกันถึงความหมาย ที่มาที่ไป และตัวอย่าง โดยได้รวบรวมมาให้แล้วในบทควา
Last updated 1 year ago

ภาษาไทย

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่ว
Last updated 2 days ago

ภาษาทางการ

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเ
Last updated 3 weeks ago

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมา
Last updated 3 weeks ago

คำทักทายภาษาอาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าได้เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉนั้นการเรียนรู้ในเรื่องสื่อส
Last updated 1 month ago