ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า

    ความหมาย อย่าใช้อำนาจบังคับอย่างหักโหมรุนแรง เพื่อให้ผู้อื่นทำตามความประสงค์ของตน เพราะนอกจากจะไม่สำเร็จแล้ว ตัวเองก็อาจเดือดร้อน

    สุภาษิตไทย