ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไส้เป็นหนอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไส้เป็นหนอน

    หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, เกลือเป็นหนอน ก็ว่า.

    สำนวนไทย