ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม้หลักปักเลน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้หลักปักเลน

    หมายถึง โลเล, ไม่แน่นอน, เช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา. (สังข์ทอง).

    สำนวนไทย