สำนวนไทย

ไม่ใช่ขี้ไก่

หมายถึง ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้ อย่าได้มาดูถูกเพราะมีความสามารถมากกว่านั้นไม่ใช่ขี้ไก่ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย