สำนวนไทย

ไม่เชิง

หมายถึง ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน เช่น จะว่าขี้เกียจก็ไม่เชิง.ไม่เชิง หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย