ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ได้น้ำได้เนื้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ได้น้ำได้เนื้อ

    หมายถึง ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น

    สำนวนไทย