ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไกลปืนเที่ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไกลปืนเที่ยง

    หมายถึง การห่างไกลความเจริญ สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องบอกเวลา แต่จะมีการยิงปืนใหญ่เป็นการบอกเวลาแทน ไกลปืนเที่ยงจึงหมายความว่า อยู่ไกลมากจนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณปืนที่บอกเวลานั่นเอง

    สำนวนไทย