สํานวนไทย

ไกลปืนเที่ยง

หมายถึง การห่างไกลความเจริญ สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องบอกเวลา แต่จะมีการยิงปืนใหญ่เป็นการบอกเวลาแทน ไกลปืนเที่ยงจึงหมายความว่า อยู่ไกลมากจนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณปืนที่บอกเวลานั่นเอง

Posted on by Admin

หมายถึง ไม่ค่อยรู้ความเป็นไปของโลก เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไกลปืนเที่ยง หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ไม่รู้อะไรเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ.

ภาพประกอบ

  • ไกลปืนเที่ยง
  • ไกลปืนเที่ยง

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"