ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใส่ไฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใส่ไฟ

    หมายถึง เติมเชื้อเพลิง เช่น คอยเอาฟืนใส่ไฟไว้นะ อย่าให้ไฟดับ; จุดไฟเผาศพ; โดยปริยายหมายถึงให้ร้ายผู้อื่นทำให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ไฟผม อย่าไปเชื่อ.

    สำนวนไทย