ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เอาปูนหมายหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอาปูนหมายหัว

    หมายถึง ผูกอาฆาตไว้ คาดโทษไว้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้

    สำนวนไทย