ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เออออห่อหมก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เออออห่อหมก

    หมายถึง เอาใจฟัง, เห็นด้วย, พลอยเห็นไปตามด้วย (เหมือน เออออ)

    สำนวนไทย