ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เสือลากหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสือลากหาง

    หมายถึง คนที่ทําท่าทีเป็นเซื่องซึม เป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจแล้วเข้าทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ทันให้รู้ตัว, คนที่ทําท่าอย่างเสือลากหาง เพื่อขู่ให้กลัว เช่น ถือไม้เท้าก้าวเดินเป็นท่าทาง ทีเสือลากหางให้นางกลัว. (สังข์ทอง).

    สำนวนไทย