ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เสือกระดาษ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสือกระดาษ

    หมายถึง ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทําท่าทีประหนึ่งมีอํานาจมากแต่ความจริงไม่มี.

    สำนวนไทย