ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เลี้ยงต้อย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลี้ยงต้อย

    หมายถึง เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เลี้ยงเอง.

    สำนวนไทย