ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เป็นหูเป็นตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็นหูเป็นตา

    หมายถึง ช่วยสดับตรับฟังและดูแลรักษาแทน.

    สำนวนไทย