ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

    หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย, ทําอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

    สำนวนไทย